Príjazd

Zadávanie do navigácie

Losenheimer Straße 103
2734 Puchberg am Schneeberg

Príjazd autom

Z Viedne (90 km)

 • A2 smer Graz
 • Výjazd 44 Wr.Neustadt-West
 • Doľava na B26 Puchberger Straße
 • Na B26 po Puchberg am Schneeberg
 • V Puchbergu doprava na Bahnstraße a doprava na Schneebergstraße (L4122)
 • Rovno na Losenheimer Straße (L4123) do Losenheimu

z Grazu (160 km)

 • A2 smer Viedeň
 • Výjazd Bruck/Mur S6 smer Neunkirchen
 • Pri výjazde Neunkirchen smer B17
 • Doprava na B17 Semmeringstraße
 • V Neunkirchene doľava na B26 smer Ternitz
 • Ďalej na B26 po Puchberg am Schneeberg
 • V Puchbergu doľava na Bahnstraße a doprava na Schneebergstraße (L4122)
 • Rovno na Losenheimer Straße (L4123) do Losenheimu

Príjazd železnicou a autobusom

So Südbahn smer Graz až po hlavnú železničnú stanicu Wiener Neustadt. Tam prestúpiť do ďalšieho regionálneho vlaku s koncovou železničnou stanicou Puchberg am Schneeberg. Tu prestúpte do regionálneho autobusu 1720 do Losenheimu.

 • Aby ste sa dostali na lúku Wunderwiese, vystúpte na zastávke „Losenheim Gh.Forellenhof“.Po cca 2 minútach chôdze dôjdete do cieľa.
 • Keď plánujete jazdu sedačkovou lanovkou, vystúpte o zastávku neskôr na „Sesselbahn“.

Parkoviská

Naši návštevníci nájdu parkoviská priamo na ulici Losenheimer Straße.