10 pravidiel FIS pohybu po zjazdovkách

Všeobecné pravidlá medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS týkajúce sa správania lyžiarov a snoubordistov

Pri využívaní našich lyžiarskych tratí dodržujte 10 pravidiel správania medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Umožňujú férové a bezpečné spolužitie všetkých zimných športovcov.

1. Ohľaduplnosť voči iným lyžiarom a snoubordistom
Každý lyžiar a snoubordista sa musí správať tak, aby neohrozil život a zdravie iných osôb a nespôsobil im škodu.

2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy
Každý lyžiar a snoubordista musí jazdiť s prehľadom. Rýchlosť a spôsob jazdy musí prispôsobiť svojim schopnostiam, terénu, snehovým a poveternostným podmienkam a počtu lyžiarov a snoubordistov na zjazdovke.

3. Voľba jazdnej dráhy
Zozadu prichádzajúci lyžiar alebo snoubordista musí svoju dráhu voliť tak, aby neohrozil lyžiarov a snoubordistov jazdiacich pred ním. 

4. Predbiehanie
Predbiehať sa smie zvrchu alebo zospodu, zľava alebo sprava, ale vždy len s odstupom, ktorý predbiehanému lyžiarovi alebo snoubordistovi nechá dostatočný priestor pre všetky jeho pohyby.

5. Rozjazd a jazda nahor
Každý lyžiar a snoubordista, ktorý vstupuje na zjazdovku, po zastavení chce opäť pokračovať v jazde alebo chce zatočiť alebo ísť hore, je povinný sa presvedčiť pohľadom hore a dole, či tak môže urobiť bez ohrozenia seba a iných.

6. Zastavenie
Každý lyžiar a snoubordista nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených alebo neprehľadných miestach. V prípade pádu musí lyžiar alebo snoubordista takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.

7. Výstup a zostup
Lyžiar alebo snoubordista, ktorý pešo vystupuje alebo zostupuje po zjazdovke, musí ísť po okraji zjazdovky.

8. Dodržiavanie značenia
Každý lyžiar a snoubordista musí dodržiavať značenie a signalizáciu.

9. Poskytnutie pomoci
V prípade nehody je každý lyžiar a snoubordista povinný poskytnúť pomoc.

10. Povinnosť preukázať totožnosť
Každý lyžiar a snoubordista, či svedok alebo účastník, či už je zodpovedný alebo nie, musí v prípade nehody uviesť svoje osobné údaje.